Juventus-Real Madrid: Nếu cứ đá lượt đi và về, Real không có tuổi