Đội trưởng Thanh Hóa yêu cầu đồng đội khóa chặt sao U23 Việt Nam