Công Phượng và lời cảnh báo từ nhà cầm quân người Hàn Quốc