Bi kịch của ngôi sao từng hay hơn Công Phượng, Xuân Trường